Uchwała Nr XLIV/368/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nowa strona 1

Uchwała Nr XLIV/368/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art.24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz.747, Nr 113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959,  Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 85, poz.729) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Zatwierdza się taryfę dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Pyrzyce na okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach.

 

          §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr  XLIV/368/05 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 6 grudnia 2005r.

 

 

 

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I  ZBIOROWE  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW

na 2006r.

 

 

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena w zł

Netto

z podatkiem VAT

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

1.

 

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy

 

 

1 m3 dostarczonej wody

 

 

3,35 zł

 

 

3,35 zł

+ VAT

 

 

2.

 

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, pozostali odbiorcy

 

 

1 m3 odprowadzonych ścieków

 

 

3,45 zł

 

 

3.45 zł

+ VAT

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2005 14:28:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2005 14:28:58