Uchwała Nr XLIV/369/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLIV/369/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 i pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, po.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości nie zabudowanych, użytkowanych jako drogi, położone na terenie miasta i gminy Pyrzyce.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-12-2005 12:08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-12-2005 12:08:47