Sesja XLV 2005 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLV/383/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce 2006-02-28 09:56:38
Uchwała Nr XLV/382/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lub oddania we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19 położonej w Pyrzycach 2006-02-28 09:53:33
Uchwała Nr XLV/381/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia straży gminnej 2006-02-28 09:51:13
Uchwała Nr XLV/380/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach komunalnych Gminy Pyrzyce 2006-02-27 12:13:11
Uchwała Nr XLV/379/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce 2006-02-27 12:08:15
Uchwała Nr XLV/378/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce 2006-02-27 12:03:53
Uchwała Nr XLV/377/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach 2006-02-27 12:02:49
Uchwała Nr XLV/376/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2006-02-27 11:51:11
Uchwała Nr XLV/375/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą w Pyrzycach 2006-02-27 11:28:38
Uchwała Nr XLV/374/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n.” Remont , przebudowa- modernizacja 2006-02-27 11:26:13
Uchwała Nr XLV/373/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015 2006-02-27 10:54:33
Uchwała Nr XLV/372/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-02-27 10:49:41
Uchwała XLV/371/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006 2006-02-27 09:56:55
Uchwała Nr XLV/370/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. o uchyleniu uchwały w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o. majątku wodno- kana 2006-02-27 09:53:03