Uchwała Nr XLV/370/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. o uchyleniu uchwały w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o. majątku wodno- kana


Uchwała Nr XLV/370/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

o uchyleniu uchwały w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. majątku wodno- kanalizacyjnego gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz.1757, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. majątku wodno- kanalizacyjnego gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 09:53:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 09:53:03