Uchwała XLV/371/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006


Uchwała XLV/371/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006

Na podstawie § 19 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. Nr 59, poz. 1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej pracy Burmistrza oraz komisji rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XLV/371/05 z

dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie

uchwalenia planu pracy RM w Pyrzycach

na rok 2006

Plan Pracy

Rady Miejskiej w Pyrzycach

na 2006 rok

 • styczeń 2006r.

  1. Zaawansowanie prac zmierzających do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 .Analiza i ocena organizacji szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w gminie.

  2. Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady na rok 2006.

Luty 2006r. (czwartek)

Uchwalenie budżetu Gminy na 2006 rok.

23 luty 2006r.

 1. Ocena opieki zdrowotnej podstawowej w gminie oraz działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

 2. Funkcjonowanie instytucji kultury na terenie gminy.

 3. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach za 2005r. oraz bilans potrzeb na 2006 rok.

30 marzec 2006r.

 1. Działalność Burmistrza na rzecz rozwoju gospodarczego gminy.

 2. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty w zakresie przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych oraz jego przygotowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 3. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Pyrzyce.

 4. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych z realizacji uchwał w 2005 roku.

 5. Ochrona środowiska w Gminie Pyrzyce i zapobieganie zagrożeniom występującym w środowisku naturalnym.

27 kwiecień 2006r.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

 2. Absolutorium dla Burmistrza.

 3. Marka Gminy Pyrzyce: założenia, korzyści i metody wdrażania.

 4. Realizacja projektów, na które pozyskano w 2005r. dofinansowanie z pozabudżetowych środków pomocowych.

 5. Propozycje wykorzystania wód geotermalnych.

1 Maja (poniedziałek) - 3 Maja (środa)

31 maja - środa

 1. Ocena stanu obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 2. Przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia bezrobocia.

29 czerwiec 2006r.

 1. Przygotowanie podmiotów skupowych do skupu zbóż.

 2. Ocena funkcjonowania spółek z udziałem gminy.

Lipiec - Sierpień

17 września 2006r. (niedziela)

 • Dzień Najazdu Wojsk Radzieckich na Ziemie Polskie.

28 wrzesień 2006r.

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2006r.

 2. Informacja nt. zadań zrealizowanych w pierwszym półroczu 2006r. wynikających ze „Strategii rozwoju Gminy Pyrzyce”.

 3. Sytuacja bezdomności w Gminie Pyrzyce i przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu zapewnienia pomocy ludziom bezdomnym.

26 październik 2006r.

 1. Informacja z przeprowadzonych remontów świetlic wiejskich i placówek oświatowych.

 2. Ocena rolnictwa i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich.

11 listopada (sobota)

 • Narodowe Święto Niepodległości

30 listopad 2006r.

 1. Stopień realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

28 grudzień 2006r.

 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007.

 2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 09:56:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 09:56:55