Uchwała Nr XLV/373/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015


Uchwała Nr XLV/373/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Pyrzyce do roku 2015

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.17, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć dokument pod nazwą „ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik w pliku poniżej

Załączniki do pobrania

1 za_373-XLV-29-12-2005.doc (DOC, 51KB) 2006-02-27 10:54:33 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 10:54:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 10:54:33