Uchwała Nr XLV/379/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLV/379/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw

miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612, z 2005r. Nr 17, poz.141) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zniesienie nazw urzędowych niżej wymienionych miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce:

1) Ostrawica - wieś,

2) Krzemlinek - osada,

3) Górne - osada,

4) Górne - część miasta Pyrzyce,

5) Lipki - część wsi Ryszewko,

6) Polnik - część miasta Pyrzyce,

7) Karniewo - część miasta Pyrzyce,

8) Chwasty - przysiółek miasta Pyrzyce,

9) Pogorzałki - część miasta Pyrzyce,

10) Sicina - część miasta Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-02-2006 12:08:15