Uchwała Nr XLV/383/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XLV/383/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat części gruntu z działki nr 58/4 o powierzchni 70 m2, położonej w obrębi wsi Mielęcin, przy ul. Głównej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-02-2006 09:56:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-02-2006 09:56:38