Uchwała Nr XLVI/385/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację budowy w Pyrzycach tężni


Uchwała Nr XLVI/385/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na

celu realizację budowy w Pyrzycach tężni, w której wykorzystane

zostaną miejscowe lecznicze wody geotermalne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na

celu realizację budowy w Pyrzycach tężni, w której wykorzystane

zostaną miejscowe lecznicze wody geotermalne.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:49:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:49:50