Uchwała Nr XLVI/ 389/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej komisji rady


Uchwała Nr XLVI/ 389/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej komisji rady

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz § 47 ust.3 Statutu Gminy Pyrzyce uchwalonego uchwałą Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz.Urz.Woj.Zachod-pom. Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek członków komisji, w związku ze złożoną rezygnacją przez przewodniczącego komisji, odwołuje się Mariana Osękowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ekologii.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIV/262/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady w

§ 1 skreśla się pkt 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:58:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 13:58:01