Uchwała Nr XLIX/401/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Cichowicza, Benedykta Zielińskiego oraz Mariusza Majaka na bezczynność Burmistrza


Uchwała Nr XLIX/401/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Cichowicza, Benedykta

Zielińskiego oraz Mariusza Majaka na bezczynność Burmistrza

Pyrzyc w sprawie doprowadzenia do umożliwienia skarżącym

wykupienia mieszkań, zaadaptowanych ze strychów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc złożonej przez:

  1. Stanisława Cichowicza, zam. Pyrzyce, ul. 1 Maja 1a/14 ,

  2. Mariusza Majaka, zam. Pyrzyce, ul. 1 Maja 3a/14,

  3. Benedykta Zielińskiego, zam. Pyrzyce, ul. 1 Maja 1a/13,

Rada Miejska uznaje skargę za zasadną ponieważ:

W 1994 r. wszyscy skarżący otrzymali pozwolenie na budowę polegającą na adaptacji strychów w budynkach przy ul. 1 Maja 1 i 3. Po rozpoczęciu budów Gmina, jako właściciel rozpoczęła sprzedaż mieszkań komunalnych we wszystkich budynkach stanowiących własność Gminy, w tym w budynkach przy ul. 1 Maja 1 i 3. Mieszkania sprzedawano zamieszkującym je najemcom. Przy sprzedaży lokali nie uwzględniono faktu rozpoczętych adaptacji co spowodowało, iż strychy - budowy, przyszłe mieszkania nie zostały wyodrębnione, a zakwalifikowano je jako części wspólne budynków, w których każdy z nowych właścicieli miał udział. Spowodowało to w konsekwencji niemożliwość wykupienia powstałych lokali od Gminy, gdyż ich właścicielami stały się wspólnoty. W związku z tym należy stwierdzić, że sytuacja ta powstała z powodu nie właściwego postępowania organu wykonawczego Gminy.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-05-2006 09:15:25