Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/210/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego


Uchwała Nr XXIX/210/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę 1 q żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do kwoty 35 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/109/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

26 listopada 2003r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkaso określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:26:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:26:30