Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/214/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach p


Uchwała Nr XXIX/214/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz.753) -Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

i poniżej 12 ton :

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 618,00 zł.

b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie 836,00 zł.

c) od 9 ton do 12 ton 960,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.057

1.057

15

36

1.312

1.312

36

1.339

1.339

Trzy osie

12

36

1.339

1.624

36

1.360

1.624

Cztery osie i więcej

12

29

1.703

2.444,04

29

1.710

2.452,80

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.030 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1.133

1.236

31

36

1.455

1.937,76

36

1.463

1.937,76

Trzy osie

12

36

1.549

1.775

36

40

1.566

1.775

40

1.775

2.548,65

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 310 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

330

579

Dwie osie

12

33

632

876

33

36

876

1.330

36

1.185

1.750

Trzy osie

12

37

1.133

1.330

37

1.154

1.750

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.042 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.106 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Pyrzyce, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/118/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

5 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:30:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:30:07