W Y J A Ś N I E N I E do uchwały Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r.


W Y J A Ś N I E N I E

do uchwały Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach

prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Ustalona w § 1 ust. 6 stawka podatku w kwocie - 1500 zł. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 36 ton, z dwiema osiami jezdnymi (z innym systemem zawieszenia osi jezdnych), może mieć zastosowanie wyłącznie do pojazdów o masie całkowitej od 36 ton do mniej niż 38 ton. Wymienione pojazdy o masie całkowitej od 38 ton, zgodnie z art.10 ust 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mogą mieć ustaloną stawkę podatku nie niższą niż 1 526,32 zł. W tej sytuacji, przy braku ustalonej uchwałą Rady Rady Miejskiej w Pyrzycach stawki dla wymienionych pojazdów o masie całkowitej od 38 ton, zgodnie z art.20a cytowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy stosować stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy z zastrzeżeniem, iż jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników Nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z powyższym podatek od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą 38 ton i więcej z dwiema osiami jezdnymi (z innym systemem zawieszenia osi jezdnych) w 2006r. podatek od środków transportowych wynosi - 1.750 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-02-2006 12:13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-02-2006 12:13:51