Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Uchwała Nr XVI/109/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2003r.

w sprawie: obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkaso określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.6 ust.3 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz.431, z 1994r.

Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91 poz.409, z 1997r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926, z 1998r. Nr 108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200 poz. 1680 z 2003r. Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę 1 q żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do kwoty 34 zł.

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkaso.

2.Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5 % kwoty

zainkasowanej przez sołtysa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:06:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:06:30