Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Uchwała Nr XVII/118/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 8 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586) oraz art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 110, poz.1039) art.55 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

i poniżej 12 ton :

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600,00 zł.

b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie - 812,00 zł.

c) od 9 ton do 12 ton - 933,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.026

1.026

15

36

1.274

1.274

36

1.300

1.300

Trzy osie

12

36

1.300

1.577

36

1.320

1.577

Cztery osie i więcej

12

36

1.654

2.452,80

36

1.660

2.452,80

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1.100

1.200

31

36

1.413

1.937,76

36

1.420

1.937,76

Trzy osie

12

36

1.504

1.722,97

36

40

1.520

1.722,97

40

1.723

2.548,65

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 300 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

320

562

Dwie osie

12

33

614

850

33

36

850

1.292

36

1.150

1.700

Trzy osie

12

36

1.100

1.292

36

1.120

1.700

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.012 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.074 zł.

§ 2. Obniża się stawki podatku od środków transportowych: wszystkim posiadaczom pojazdów wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 7 o kwotę 50 zł., którzy złożą zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o posiadaniu katalizatora. wszystkim posiadaczom pojazdów, których pojazdy zostały wyprodukowane po 1997r. o kwotę 50 zł.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Pyrzyce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/424/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:15:20