ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

22

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Pokój nr 277, tel.(091)5701-898

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.                  Zgłoszenie pobytu stałego druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

2.                  Załączniki:

·         Poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski

3.       Do wglądu:

·         paszport

·         karta pobytu lub decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego zezwalająca na pobyt stały na terenie Polski

·         decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.       Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego":

·         potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu

2.       Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 09:51:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 09:51:54