ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

24

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE

Pokój nr 277, tel.5701-898

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.                  Zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące - druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach
(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

2.                  Załączniki:

·                    Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka (wniosek w załączniku)
złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu)

3.       Do wglądu:

·         dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą

·         książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

·         decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów

·         akt urodzenia dziecka z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu czasowego (dotyczy przybyłych spoza gminy Pyrzyce)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno- Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.       Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące”

·         potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu

2.       Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:04:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:04:41