Podatek rolny - osoby fizyczne


 

OPODATKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH PODATKIEM ROLNYM

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.Sporządzona przez podatnika informacja w sprawie podatku rolnego.

 

2.Kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu stwierdzającego nabycie gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, wypis z rejestru gruntów.

 

OPŁATY

 

Nie występują

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Wydział Budżetu i Finansów pokój nr 251

 

Telefon: (091) 3970 337

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

Pon.-Pt. - 7

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

% Niezwłocznie

 

% W ciągu 1 miesiąca

 

% Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Odwołanie wnosi się terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu.

 

ULGI

 

Przewidziane ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

 

( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.)-szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 251.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.)

 

UWAGI

 

Druki informacji w sprawie podatku rolnego dostępne są w pokoju nr 251.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-01-2005 10:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-11-2009 11:38:53