Zarządzenie nr354/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 stycznia 2005r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach


Zarządzenie nr354/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 stycznia 2005r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach.

Na podstawie art.41, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147,poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 95, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 20/03 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach, zmienionym zarządzeniem nr 309/04 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2004 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Powołuje się Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1.Teresa Jasińska

2.Halina Król

3.Helena Nowak

4.Janina Olejniczak

5.Anna Gliszczyńska

6.Andrzej Błaszczyk

7.Mariusz Ogrodnik

8.Maciej Herman

9.Marek Olech

10.Renata Tudek”

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Pyrzyc.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 08:47:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 08:47:47