Zarządzenie Nr 360/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 360/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 4 lutego 2005r.

w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami /-zarządzam co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2005 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

1.Dochody ogółem zał. Nr 1 i 2 w wysokości 28 313 992zł,

w tym:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych

zgodnie z zał. Nr 3 i 4, w wysokości 24 222 302zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań

zleconych zgodnie z zał. Nr 5, w wysokości 4 071 690zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań

wspólnych realizowanych w drodze

umów lub porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego zał. Nr 6, w wysokości 20 000zł.

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

1.Wydatki ogółem zał. Nr 7 i 8, w wysokości 30 666 038zł,

w tym:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych

zgodnie z zał. 9 i 10, w wysokości 26 594 348zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań

zleconych zgodnie z zał. Nr 11, w wysokości 4 071 690zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki w pliku do ściągnięcia

 

Załączniki do pobrania

1 ZA??CZNIK NR 7.doc (, 30208) 2005-04-26 08:09:02 97 razy
2 Zestawienie doch.i wydat.2005.xls (XLS, 49KB) 2005-04-26 08:09:02 119 razy
3 ZA??CZNIK NR 1.doc (, 28160) 2005-04-26 08:09:02 97 razy
4 ZA??CZNIK NR5.doc (, 40960) 2005-04-26 08:09:02 94 razy
5 Za??cznik Nr8 wydatki og??em.doc (, 335360) 2005-04-26 08:09:02 101 razy
6 Za??cznik Nr10wydatki w?asne.doc (, 309760) 2005-04-26 08:09:02 88 razy
7 ZA??CZNIK NR 9.doc (, 29184) 2005-04-26 08:09:02 98 razy
8 ZA??CZNIK NR 3.doc (, 27648) 2005-04-26 08:09:02 98 razy
9 ZA??CZNIK NR 2 doch.og??em.doc (, 128000) 2005-04-26 08:09:02 104 razy
10 ZA??CZNIK NR6.doc (, 26624) 2005-04-26 08:09:02 97 razy
11 ZA??CZNIK NR 4 doch.w?asne.doc (, 111616) 2005-04-26 08:09:02 92 razy
12 ZA??CZNIK NR 12.doc (, 27648) 2005-04-26 08:09:02 90 razy
13 ZA??CZNIK NR 11zlec.wyd..doc (, 82432) 2005-04-26 08:09:02 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:09:02