Zarządzenie nr 361/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont


Zarządzenie nr 361/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 Zasad prywatyzacji komunalnych nieruchomości zabudowanych stanowiących załącznik do uchwały Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998 roku w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z póź. zm. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na pomniejszenie ceny rynkowej lokalu mieszkalnego ( ... ) art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych ( Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.) (...).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mg Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:13:15