Zarządzenie Nr 366/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli ora


Zarządzenie Nr 366/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2005 roku.

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2005 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Ustalam maksymalna kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do 50 % kosztu tej opłaty i nie więcej niż 1.200 zł w roku budżetowym.

  2. Rozpatrując podania o dofinansowanie opłat, o których mowa w pkt. 1 w pierwszej kolejności należy uwzględniać wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie do:

    • studiów podyplomowych lub kursów z zakresu zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego nadających kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

    • studiów nadających kwalifikacje i uprawnienia do nauczania: języków obcych, języka polskiego, informatyki, przyrody oraz w specjalnościach: pedagog, logopeda, psycholog jak również studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie nauczanego przedmiotu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Pyrzyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PLAN w załączniku

Załączniki do pobrania

1 PLANza_366.doc (DOC, 37KB) 2005-04-26 09:20:24 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2005 09:20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2005 09:20:24