ZARZADZENIE NR 379/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 kwietnia 2005r.


ZARZADZENIE NR 379/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 1 kwietnia 2005r.

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach Akcji Masowej

„ Przejrzysta Polska”

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r, Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) w związku z § 13 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2004r. z późn.zm.. zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Powołuję następujące zespoły do wykonania poszczególnych zadań w

ramach Akcji Masowej „Przejrzysta Polska”:

  1. Zespół do opracowania opisu usług świadczonych w samorządzie, w

składzie:

Janusz Kaźmierczak - przewodniczący

Grażyna Wojciechowska

Dariusz Głowacki

  1. Zespół do wypracowania i wdrożenia kodeksu etycznego

pracowników Urzędu Miejskiego, w składzie:

Urszula Bieńkowska - przewodnicząca

Bożena Gottfried

Ewa Sikora

  1. Zespół do opracowania i wdrożenia współpracy z organizacjami

Pozarządowymi, w składzie:

Waldemar Gredka - przewodniczący

Anna Wszoła

Agnieszka Boryczka

  1. Zespół do opracowania krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy, w składzie:

Izabela Kozłowska-Gidyńska - przewodnicząca

Natalia Czajkowska-Rzeszut

Ewa Jędraszak

  1. Zespół do wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miejskim, w składzie:

Andrzej Ogrodowicz - przewodniczący

Aleksandra Wszoła

Renata Tudek

  1. Zespół do opracowania i rozpropagowania corocznego informatora

Budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i jak je

wydajemy”, w składzie:

Jan Marszałek - przewodniczący

Elżbieta Dzioba

Małgorzata Szmigielska

2. Powołane wyżej zespoły wykonają zadania w terminie do 31 maja 2005r.

3. Zadania zostają uznane za wykonane po spełnieniu standardów i złożeniu

raportów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i przewodniczącym poszczególnych zespołów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-04-2005 11:32:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-04-2005 11:32:47