Zarządzenie Nr 371/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku


Zarządzenie Nr 371/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przejściem Pani Haliny Przygody na emeryturę, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2004/2005 Szkoły Podstawowej w Brzesku w związku z przejściem nauczycielki ( Pani Haliny Przygody) na emeryturę oraz przyznanie godzin oddziału „0” Pani Annie Ćwierzona i godzin świetlicowych Pani Aleksandrze Borychowskiej

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzesku oraz kierownikowi wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 za_.do.zarz.371.2005.pdf (PDF, 39KB) 2005-05-25 11:00:51 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:00:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:00:51