Zarządzenie Nr 372/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 372/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 9 marca 2005r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach.

Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r. wprowadzam następujące zmiany:

  • W Rozdziale IV § 25 ust.1 dodaje się:

19) utworzenie i prowadzenie bazy danych oświatowych,

20)przekazywanie danych oświatowych Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty,

21) tworzenie lokalnych programów mających na celu wyrównanie szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz wspieranie edukacji uzdolnionych

dzieci i młodzieży,

22)opracowywanie i przedkładanie burmistrzowi projektów regulaminów

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

23)przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

24)przyjmowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów z tytułu przyznanej pomocy materialnej dla uczniów, oraz przekazywanie ich do właściwego wydziału celem wypłaty.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:01:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:01:39