ZARZĄDZENIE Nr 373/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 marca 2005 r.w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 373/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3

w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 5c ust. 2 oraz art. 36a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 27811) zarządzam, co następuje:

§1.

Powierzam Pani Annie Napiórkowskiej pełnienie funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach na okres od dnia 1. marca 2005 r. do dnia 31. sierpnia 2009 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1. marca 2005 r.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:04:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:04:36