Zarządzenie Nr 375/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 375/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 marca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę       86 400zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę                 86 400zł

w tym:

Dział 852 Pomoc Społeczna -OPS o kwotę             86 400zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę             86 400zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę                                                86 400zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę        86 400zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę                          86 400zł

w tym:  

Dział 852 Pomoc Społeczna - OPS o kwotę           86 400zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę          86 400zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę                       86 400zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem                                                        28 400 392zł

- dochody na zadania własne                                       24 328 702zł

Wydatki ogółem                                                         30 752 438zł

- wydatki na zadania własne                                        26 680 748zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:08:44