Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 387/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji


Zarządzenie Nr 387/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji działający przy Burmistrzu Pyrzyc, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pracami zespołu zadaniowego kieruje Pełnomocnik ds. Rewitalizacji.

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zespołu pełnomocnik wyznacza z jego składu Sekretarza i powierza jemu bezpośrednią obsługę Zespołu Zadaniowego.

§ 3

Zadaniem zespołu jest przygotowanie, opracowanie a następnie wdrożenie po akceptacji Rady Miejskiej Programu Rewitalizacji Miasta Pyrzyce obejmującego obszary problemowe z zakresu: zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, ekologii, sfery społecznej oraz kultury.

§ 4

Strukturę Programu Rewitalizacji Miasta Pyrzyce określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wszystkie prace służące przygotowaniu, opracowaniu i wdrażaniu Programu Rewitalizacji Miasta Pyrzyce podlegają uzgodnieniom i opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 6

Ze względu na interdyscyplinarność tematyki zawartej w Programie Rewitalizacji zastrzega się możliwość poszerzania składu Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji o przedstawicieli innych organów i instytucji oraz specjalistów z wybranych dziedzin nauki bądź opiniowania pracy zespołu z ekspertami.

§ 7

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji zapewnia Wydział Rozwoju Gminy.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Teresie Jasińskiej - Zastępcy Burmistrza.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc


/-/Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:37:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:37:02