Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 392/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 392/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 235 388zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 235 388zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd Miejski o kwotę 6 517zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6 517zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 517zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 160 000zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej o kwotę 160 000zł

§4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz o kwotę 160 000zł

osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 160 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 608zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 608zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 608zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 14 361zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 361zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 067zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 294zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51 913zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -szkoły o kwotę 25 500zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 5 500zł

§4260 zakup energii o kwotę 6 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 26 413zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26 413zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 1 915zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 915zł

§4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę 915zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 74zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 74zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 74zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 235 388zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 235 388zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 6 517zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 6 517zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 6 517zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -

Urząd Miejski o kwotę 160 000zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej o kwotę 110 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110 000zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 50 000zł

§4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz o kwotę 50 000zł

prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 608zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 608zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 608zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 14 361zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 361zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 1 361zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51 913zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 25 500zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000zł

§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych

i książek o kwotę 1 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 3 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 26 413zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500zł

§4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 23 514zł

§4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku

od towarów i usług (VAT) o kwotę 1 399zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 1 915zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 1 915zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 915zł

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 74zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 74zł

§4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 74zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia                                                                                       Zwiększenia

801 80101 szkoły podstawowe

SP-2 5 500zł                                                                                           SP-2 5 500zł

§3020 5 500zł                                                                                          §3030 5 500zł

SP Brzesko - 20 000zł                                                                           SP Żabów - 20 000zł

§4260 4 000zł                                                                                          §4210 5 000zl

§4270 10 000zł                                                                                        §4240 1 000zł

§4300 4 000zł                                                                                          §4260 3 000zł

                                                                                                                §4270 3 000zł

                                                                                                                §4300 8 000zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:50:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:50:30