Zarządzenie Nr 437/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2005 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 437/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 lipca 2005 r.

w sprawie: zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) § 1 pkt 4 uchwały Nr XXXII/371/2001 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 434/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego § 1pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Ćwierzony ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Małgorzata Jasion - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzesku).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Grażyna Liszka - członek (ekspert z listy MENiS)

  6. Radosław Mierzwiak - członek (przedstawiciel ZO ZNP w Pyrzycach).”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:43:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:43:11