ZARZĄDZENIE Nr 438/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentów za „Reprezentacyjny ubiór służbowy” dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cyw


ZARZĄDZENIE Nr 438/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 08 lipca 2005r.

w sprawie: ustalenia ekwiwalentów za „Reprezentacyjny ubiór służbowy”

dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach

Mając na uwadze podniosłość uroczystości związanej ze zmianą stanu cywilnego, w związku z art. 58. ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U 2004r. Nr 161, poz. 1688) zarządzam:

§ 1

  1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy przyznaje się ekwiwalent na reprezentacyjny ubiór służbowy w wysokości 500 zł brutto (pięćset zł) wypłacany raz na dwa lata.

  2. W razie zaprzestania pełnienia obowiązków, o których mowa w ust 1, ekwiwalent podlega zwrotowi, w kwocie odpowiadającej proporcji okresu, przez który ubiór reprezentacyjny przestał być użytkowany do celów służbowych, do okresu, na który ekwiwalent został przyznany.

  3. W razie niemożności pełnienia obowiązków kierownika lub zastępcy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności przez okres, przekraczający łącznie dwa miesiące w ciągu roku, przedłuża się okres, na który przyznawany jest ekwiwalent, o czas niemożności pełnienia obowiązków.

§ 2

Ekwiwalenty ulegają corocznie, począwszy od 01 stycznia 2006r. waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:43:31