Zarządzenie nr439/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.


Zarządzenie nr439/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 lipca 2005 roku

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie art. 33, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§. 1

1.Wprowadza się procedury naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

2.Procedura naboru pracowników na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.Procedura naboru pracowników na pozostałe stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Procedura przyjęcia nowego pracownika do pracy stanowi wraz z wzorem karty przyjęcia Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§. 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§. 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki znajdują się poniżej

Załączniki do pobrania

1 za_.do.zarz.439.2005.doc (DOC, 17KB) 2005-08-10 12:44:17 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:44:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:44:17