Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 440/2005r Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 97/10, położonej w obrębie Giżyn gmina Pyrzyce


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 440/2005r

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 lipca 2005r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 97/10,

położonej w obrębie Giżyn gmina Pyrzyce

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie skorzystam z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Giżyn gmina Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 97/10, o powierzchni 495 m2 , zapisanej w Księdze Wieczystej numer 5285, na którą w dniu 12 lipca 2005 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. A 2451/2005, warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Tokarskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:44:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:44:58