Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie 462/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 2005-10-06 10:22:47
Zarządzenie Nr 461/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-10-06 10:21:43
Zarządzenie Nr 460/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2005-10-06 10:21:12
Zarządzenie Nr 459/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej 2005-10-06 10:20:34
Zarządzenie Nr 458/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania składu osobowego Stałej Komisji ds.Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych 2005-10-06 10:18:07
Zarządzenie Nr 457/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie: powołania Stałej Komisji d/s oceny komunalnych obiektów budowlanych. 2005-10-06 10:15:12
Zarządzenie Nr 456/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia25 sierpnia 2005r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2005-10-06 10:13:33
Zarządzenie Nr 455/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce 2005-10-06 10:12:54
Zarządzenie Nr 454/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza dotyczącego zasad zwrotu bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych 2005-10-06 10:12:03
Zarządzenie Nr 453/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2005-10-06 10:10:18
Zarządzenie Nr 452/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia powiatowo- gminnych ćwiczeń reagowania kryzysowego i obrony cywilnej w Pyrzycach. 2005-10-06 10:02:05
Zarządzenie Nr 451/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 2005-10-06 09:57:03
ZARZĄDZENIE NR 450/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-08-24 09:30:38
ZARZĄDZENIE NR 449/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-08-24 09:29:35
ZARZĄDZENIE NR 448/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 sierpnia 2005r.w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-08-24 09:27:53
Z A R Z A D Z E N I E Nr 447/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-08-24 09:26:34
Zarządzenie Nr 446/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonani 2005-08-24 09:25:16
Zarządzenie Nr 445/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 2005-08-24 09:24:25
Zarządzenie Nr 444/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 2005-08-24 09:22:55
Zarządzenie Nr 443/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłącznoś 2005-08-24 09:22:15
ZARZĄDZENIE NR 442/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad i procedury szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2005-08-24 09:19:50
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 04.08.2005 Nr 441/2005r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2005-08-10 12:46:50