Zarządzenie Nr 446/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonani


Zarządzenie Nr 446/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 sierpnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki poniżej

Załączniki do pobrania

1 Za_.do.zarz446.2005.doc (DOC, 17KB) 2005-08-24 09:25:16 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:25:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:25:16