Zarządzenie Nr 453/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego


Zarządzenie Nr 453/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r., nr 46, poz. 543, z 2001 r., nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800, z 2002 r., nr 25, poz.253, nr 74, poz.676, nr 126, poz.1070, nr 113, poz.984, nr 130, poz. 1112, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz.1682, nr 240, poz.2058, z 2003 r., nr 1, poz.15, nr 80, poz.717,720,721, nr 96, poz.874, nr 124, poz. 1152, nr 162, poz.1568, nr 203, poz.1966, nr 217, poz.2124, z 2004, nr 6, poz. 39, nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870, nr 92, poz.880, nr 141, poz.1492) w związku z § 1 pkt. 5 uchwały nr 102/2000 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 18 lutego 2000 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zmienionej uchwałą nr 415/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam zażądać zwrotu udzielonej bonifikaty zwaloryzowanej na dzień zwrotu ( ...) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.) (...) .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mg Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:10:18