Zarządzenie Nr 454/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza dotyczącego zasad zwrotu bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych


Zarządzenie Nr 454/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza dotyczącego zasad zwrotu bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806, z 2003 r., nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r., nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, nr 214,poz.1806 ), Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Uchylić w całości Zarządzenie nr 27/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie zasad zwrotu bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:12:03