Zarządzenie Nr 458/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania składu osobowego Stałej Komisji ds.Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych


Zarządzenie Nr 458/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 sierpnia 2005r

w sprawie powołania składu osobowego Stałej Komisji ds.Wyceny Nadwyżek

Inwentaryzacyjnych

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694

zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959,

Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66/, w związku z § 13

instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r. Postanawiam, co następuje:

§ 1

Wcelu rozliczeń nadwyżek ilościowo-wartościowych mogących występować podczas spisów

inwentaryzacyjnych w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych lub jednostkach

pomocniczych Gminy Pyrzyce powołuje się Stałą Komisję d/s Wyceny Nadwyżek

Inwentaryzacyjnych w następującym składzie:

   1. Marlena Stempień - Przewodnicząca Komisji

   2. Urszula Bieńkowska - Zastępca Przewodniczącej Komisji

   3. Grzegorz Grzejszczak - Członek Komisji

   4. Grażyna Wojciechowska - Członek Komisji

§ 2

Komisja swoje prace rozpoczyna i kończy na polecenie Przewodniczącego Komisji

Inwentaryzacyjnej, lub jego zastępcy i dokonuje wyceny rzeczowych składników majątkowych

zgodnie z zasadami Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

§ 3

Z powyższych czynności Komisja sporządzać będzie każdorazowo protokół w/g wzoru

określonego w Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 23/2001 z dnia 12 września 2001r. Oraz zarządzenie Nr 156/04

z dnia 22 stycznia 2004r w sprawie powołania Stałej Komisji d/s Wyceny Nadwyżek

Inwentaryzacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:18:07