Zarządzenie Nr 459/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej


Zarządzenie Nr 459/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 sierpnia 2005r

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694

zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959,

Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66/, w związku z § 13

instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r. Postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną dla przeprowadzenia fizycznej likwidacji mienia,

tj.środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów, a także książek postawionych

w stan likwidacji, w następującym składzie:

   1. Janusz Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji

   2. Maciej Herman - Członek Komisji

   3. Grażyna Owczarzak - Członek Komisji

   4. Olimpia Huber - Członek Komisji

   5. Wanda Mroczek - Członek Komisji

   6. Bogusława Tachasiuk-Michno - Członek Komisji

   7. Sławomir Delekta - Członek Komisji

§ 2

Komisja swoje czynności prowadzi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz jednostkach

organizacyjnych i pomocniczych Gminy Pyrzyce.

§ 3

Z czynności likwidacyjnych Komisja sporządzać będzie każdorazowo protokół w/g wzoru

określonego w Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Traci moc decyzja Nr 2/FP/94 z dnia 25 lutego 1994r.oraz zarządzenie Nr 157/04

z dnia 22 stycznia 2004r.w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:20:34