Zarządzenie Nr 460/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie powołania składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 460/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 sierpnia 2005r

w sprawie powołania składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694

zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959,

Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66/, w związku z § 13

instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r.Postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Stałą Komisję Inwentaryzacyjną dla przeprowadzenia rozliczeń inwentaryzacji

składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych

i pomocniczych Gminy Pyrzyce, objętych obsługą finansowo-księgową przez

Urząd Miejski w Pyrzycach w następującym składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej

 2. Ewa Jędraszak - Z-ca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

 3. Waldemar Gredka - Z-ca Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

 4. Aneta Winiarska - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 5. Agnieszka Boryczka - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 6. Janusz Budynek - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 7. Urszula Kaczmarek - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 8. Grażyna Depko - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 9. Renata Tudek - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

 10. Iwona Wojciechowska - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 2

 1. Obowiązki Przewodniczącego Komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna.

 2. Komisja może pracować w trzyosobowych zespołach pod kierownictwem

Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej,

a podczas nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

§ 4

Traci moc Zarządzenie 312/04 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 października 2004r. oraz zarządzenie

Nr 317/04 z dnia 04 listopada 2004 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie

Miejskim w Pyrzycach.

§ 5

Pracę komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna ujęta w zarządzeniu Nr 404/2005

z dnia 30 maja 2005 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:21:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:21:12