Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2005.


Burmistrz Pyrzyc na podstawie art.14 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Dz.U.05.249.2104 podaje do publicznej wiadomości informację

za rok budżetowy 2005 obejmującą:

a)

WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

GMINY PYRZYCE ZA 2005R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

PIERWOTNY

PLAN PO

ZMIANACH

WYKONANIE

DOCHODY

28 313 992

29 682 816

29 472 258

WYDATKI

30 666 038

32 156 604

31 202 592

wydatki bieżące

27 503 188

28 460 279

27 602 892

wydatki majątkowe

3 162 850

3 696 325

3 599 700

NADWYŻKA/DEFICYT

-2 352 046

-2 473 788

-1 730 334

FINANSOWANIE

2 352 046

2 637 927

2 809 091

Przychody ogółem

3 725 000

3 725 000

3 896 083

z tego:

Obligacje j.s.t

2 225 000

2 225 000

2 225 000

Inne źródła

1 500 000

1 500 000

1 671 083

Rozchody ogółem

1 372 954

1 087 073

1 087 087

z tego:

spłaty kredytów i pożyczek

1 372 954

1 087 073

1 087 073

b)

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA KONIEC 2005R. TO KWOTA 172ZŁ

c)

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005R.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach - 20 600zł

d)

GMINA PYRZYCE W ROKU 2005 NIE UDZIELAŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

e)

BURMISTRZ PYRZYC NA PODSTAWIE ART. 14 PKT.2 LIT. „E” i „F” USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R.

O FINANSACH PUBLICZNYCH ( DZ.U. NR 249 POZ. 2104) PRZEDSTAWIA WYKAZ ZA ROK 2005 UMORZEŃ OSÓB PRAWNYCH

I FIZYCZNYCH , JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

W ZAKRESIE PODATKÓW

L.p.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK ROLNY

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

POMOC PUBLICZNA

1

WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

RASZKOWSKI FELIKS

UCZNIOWSKI KLUB JEŹDZIECKI „JAKOSS”

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU TERENOWEGO- SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SZCZEPANIK PIOTR

.

ABC Rol Sp. z o.o.

3

GUTOWSKI ZBIGNIEW

NOWAKOWSKI STANISŁAW

.

PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE Sp. z o.o.

4

MACIEJCZYK JAN

PIECHNIK MIECZYSŁAW

.

PPH PROTECH-TM S.C.

Marcin Ciesielski, Tomasz Gradek

5

WIECZOREK JÓZEF

ORLIKOWSKA WIESŁAWA

.

ROŚLEWSKI ADAM

6

SKRYP DOROTA

FURMAŃSKI MARIUSZ

.

RUDYŃSKI KAZIMIERZ

7

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SŁONECZNA”

KOŁODZIEJ ZENON

.

„KONSMEL” Sp. z o.o.

8

PIGULSKI KONSTANTY

WRZESZCZ BARBARA

.

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH „REMDRÓG” Sp. z o.o.

9

PIECZARA SŁAWOMIR

STANISŁAWSKI ADAM

.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA (SAMOPOMOC CHŁOPSKA)

10

MAŁECKA ELŻBIETA

ANTCZAK ZOFIA

.

.

11

BARNIK HENRYKA

CZĄSTKA DANIEL

.

.

12

RAWICKA KAZIMIERA

CZAJA DANUTA

.

.

13

BABIAK WŁADYSŁAW

SOBIESZKODA TADEUSZ

.

.

14

WLAŹ PIOTR

KRZYSZTOPOLSKI MAREK

.

.

15

PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

GRYKA ROMAN

.

.

16

ADAMOWICZ STANISŁAW

SZCZEPANIK STANISŁAW

.

.

17

.

ADAMOWICZ STANISŁAW

.

.

18

.

FORTUNIAK ZYGMUNT

.

.

19

.

GRZEJSZCZAK STANISŁAW

.

.

20

.

ZALEWSKI JANUSZ

.

.

21

.

DĄBROWSKI KRZYSZTOF

.

.

22

.

BEKASIAK PAWEŁ

.

.

23

.

PASZKIEWICZ WIESŁAW

.

.

24

.

BANACH PIOTR

.

.

25

.

HATŁAS ANDRZEJ

.

.

26

.

HATŁAS DAWID

.

.

27

.

WROŃSKI JERZY

.

.

Pyrzyce, dnia 22 maja 2006r.

f)

BURMISTRZ PYRZYC DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 14 PKT 2 LIT. „E” I „F”, W ZWIĄZKU Z ART. 15 UST. 2 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 249, POZ. 2104) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ ODSETEK I ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005

Lp.

Imię i nazwisko

lub nazwa firmy

Łączne zobowiązanie pieniężne -umorzenie odsetek

1.

Merdało Mieczysław

2.

Szczepaniak Roman

3.

Blus Jarosław

4.

Staszków Kazimierz

5.

Tarnowski Marcin

6.

Farbotko Stanisława

7.

Podleśny Jan

8.

Woźniak Dariusz

9.

Ogłodzińska Grażyna

10.

Bałbaczyński Józef

11.

Żak Tadeusz

12.

Podraska Bogusław

Łączne zobowiązanie pieniężne -

rozłożenie na raty

1.

Piechnik Danuta

2.

Chojnacki Ryszard

3.

Farbotko Stanisława

4.

Kowalska Edyta

5.

Czwartosz Jan

6.

Pietras Jan Teresa

7.

Wójcik Jadwiga

8.

Wiśniewski Stanisław

9.

Wojciechowska Anna

10.

Rogalewicz Grzegorz

Łączne zobowiązanie pieniężne -

odroczenie terminu płatności

1.

Ślusarczyk Ilona

2.

Delekta Henryk

3.

Babiak Jan

4.

Szczęśniak Piotr

5.

Zieliński Waldemar

6.

Tarka Zbigniew

7.

Podraska Bogusław

8.

Wysocka Jolanta

9.

Majewski Piotr

10.

Majewski Józef

11.

Hatłas Dawid

12.

Hatłas Andrzej

13.

Nawrocki Jan

14.

Zieliński Andrzej

15.

Pietras Teresa

16.

Prus Zdzisław

17.

Kozieł Stanisław

18.

Krzysztopolski Marek

19.

Kurczewska Teresa

20.

Leszczyńska Zofia

21.

Marszałek Ryszard

22.

Najmrodzka Dorota

23.

Flaszak Ryszard

24.

Pieczara Sławomir

25.

Samulak Zdzisław

26.

Ryś Marzenna

27.

Dylewski Andrzej

28.

Pintal Waldemar

29.

Grzejszczak Stanisław

30.

Szczepanik Roman

31.

Dubicki Grzegorz

32.

Romanowski Mirosław

33.

Kowalski Józef

34.

Popielarczyk Eugeniusz

35.

Wszoła Adam

36.

Dacko Wiesława

37.

Dyła Bogdan

38.

Kubiak Heronim

39.

Kowalski Zdzisław

40.

Jankowska Małgorzata

41.

Tytoń Lucjan

42.

Nieroba Bożena

45.

Senderek Julian

46.

Marszałek Władysław

47.

SCANAGRO Sp. z o.o.

48.

Więsek Leokadia

49.

Wiśniewski Stanisław

50.

Farbotko Leonard

51.

Białecki Grzegorz

52.

Żurowska Barbara

53.

Bober Lucyna

54.

Blus Jarosław

55.

Pawlik Hanna

56.

Naworol Stefan

57.

Szewczyk Jerzy

58.

Budzyński Janusz

59.

Bińkowska Maria

60.

Sołtysiak Danuta

61.

Żuk Tadeusz

62.

Strózik Lucjan

63.

Śmiałkowski Hieronim

64.

Kata Stanisław

65.

Zylak Stanisław

66.

Ogiejko Andrzej

67.

Prymus Adam

68.

Marszałek Stanisław

69.

Macudziński Eugeniusz

70.

Masternak Ireneusz

71.

Wójcik Jadwiga

Podatek od nieruchomości - odroczenie terminu płatności

1.

Kossowska Janina

Podatek od nieruchomości - rozłożenie na raty

1.

Rogalewicz Grzegorz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-06-2006 10:57:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-06-2006 10:57:01