Zarządzenie 517/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie 517/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 74 500zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 74 500zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Urząd Miejski o kwotę 60 100zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 60 100zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 60 100zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 14 400zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 14 400zł

§2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14 400zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 74 500zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 74 500zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 100zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 33 233zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 233zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych o kwotę 2 910zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 910zł

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 7 027zł

§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 7 027zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 16 930zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 930zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 14 400zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 14 400zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 400zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejszenia 60 100zł

Rozdział 8095 Pozostała działalność - 60 100zł - Urząd Miejski

Zwiększenia - 60 100zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§

SP Okunica

SP-2 Pyrzyce

SP Brzesko

SP Mielęcin

SP Żabów

Razem

4010

3 420

18 853

3 300

3010

4650

33 233

Rozdział 80103

§

SP-2 Pyrzyce

SP Brzesko

SP Mielęcin

SP Żabów

Razem

4010

1 550

460

450

450

2 910

Rozdział 80104

§

PP- 3

P-ce

PP -4

P-ce

PP Żabów

PP Brzezin

Razem

2 650

3 188

2 035

1 054

750

7 027

Rozdział 80110 Gimnazja

§

Gimnazjum

P-ce

Razem

4010

16 930

16 930

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-11-2005 12:46:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-11-2005 12:46:24