Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 524/05 z dnia 25 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 524/05

z dnia 25 października 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:33:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:33:56