ZARZĄDZENIE Nr 527/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy


ZARZĄDZENIE Nr 527/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość czynszu za:

 1. grunty dzierżawione na cele handlowe i gastronomiczne

 1. w mieście:

- do pow. 20 m2 - 5,50 zł/ m2 miesięcznie

- za każdy m2 powierzchni powyżej 20 m2 - 3,00 zł/ m2 miesięcznie

 1. na terenie wiejskim:

- za 1 m2 powierzchni - 3,00 zł miesięcznie

 1. „ wystawkę ” przed pawilonem - kioskiem

- 8,00 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele handlowe na targowisku przy ulicy Młyńskiej w Pyrzycach

- 7,30 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele administracyjno - socjalne

- 1,28 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele produkcyjne

- za powierzchnię do 500 m2 - 0,50 zł/ m2 miesięcznie

- za każdy następny m2 - 0,25 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele składowe i magazynowe

- do powierzchni do 1000 m2 - 0,30 zł/ m2 miesięcznie

- za każdy następny m2 - 0,25 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele usługowe

- z wyłączeniem warsztatów samochodowych - 0,55 zł/ m2 miesięcznie

- warsztaty samochodowe - 1,00 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione na cele rekreacyjne i wypoczynkowe

 • cyrki, wesołe miasteczka, strzelnice i gry zręcznościowe itp. - stosuje się czynsz umowny

 1. lokale użytkowe

- 5,20 zł/ m2 miesięcznie

 1. grunty dzierżawione pod uprawę warzyw

-czynsz roczny za powierzchnię do 1000 m2 - 0,12 zł/ m2

- czynsz roczny za każdy m2 powyżej 1000 m2 a do pow. 5000 m2 - 0.09 zł/ m2

 1. grunty dzierżawione powyżej powierzchni 0,50 ha na cele rolnicze

- czynsz roczny za grunt kl. II i III a i b - 160,00 zł/ ha

- czynsz roczny za grunty rolne kl. IV i V - 80,00 zł/ ha

- czynsz roczny za grunt stanowiący łąki i pastwiska - 50,00 zł/ ha

- czynsz roczny za grunt stanowiący nieużytki - 20,00 zł/ ha

§ 2.

Za grunty dzierżawione na inny cel niż wymieniony w § 1, opłata za 1 m2 gruntu wysokość czynszu ustala się w drodze negocjacji.

§ 3.

Za grunty uprawiane bez umowy podwyższa się stawkę o 100% w stosunku do stawki podstawowej wymienionej w § 1.

§ 4.

Stawki niniejszego zarządzenia będą traktowane jako wyjściowe w negocjacjach i minimalne
w przetargach.

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może obniżyć wysokość czynszu.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 189/2000 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 20 października 2000r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów Gminy.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:35:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:35:49