Listopad

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Z A R Z A D Z E N I E Nr 554/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-01-11 10:13:54
Z A R Z A D Z E N I E Nr 553/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-01-11 10:11:46
Z A R Z A D Z E N I E Nr 552/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-01-11 10:10:37
Z A R Z A D Z E N I E Nr 551/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-01-11 10:09:21
Zarządzenie Nr 550/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 2006-01-11 10:08:27
Zarządzenie Nr 549 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2006-01-11 10:07:20
Zarządzenia nr.548/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2005r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 2006-01-11 10:06:17
Zarządzenie Nr 547/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2005r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, 2006-01-11 10:04:48
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc z dnia.18 listopada 205r Nr.546 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-01-11 10:02:51
ZARZĄDZENIE NR 545/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 528/2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia 2006-01-11 10:01:30
Zarządzenie Nr 544 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.11.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie. 2005-12-20 08:50:00
ZARZĄDZENIE Nr 542/05 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 listopada 2005 w sprawie Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2005-12-20 08:48:17
ZARZĄDZENIE NR 541/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-12-19 12:26:38
ZARZĄDZENIE NR 540/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-12-19 12:24:09
Zarządzenie Nr 539/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2005r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2005-12-19 12:22:29
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 538/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-12-19 12:20:29
ZARZĄDZENIE Nr 537/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2005r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości 2005-12-19 12:19:48
Zarządzenie Nr 536 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 listopada 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. 2005-12-19 12:19:23