Zarządzenie Nr 539/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2005r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 539/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 9 listopada 2005r

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:22:29