ZARZĄDZENIE Nr 542/05 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 listopada 2005 w sprawie Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce


ZARZĄDZENIE Nr 542/05

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 14 listopada 2005

w sprawie Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce

W celu ujednolicenia sposobu postępowania z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam Instrukcję Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych stanowiącą załącznik do zarządzenia do stosowania w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pl. Ratuszowy 1 z:

 • remizami straży pożarnych w miejscowościach: Żabów, Ryszewko, Stróżewo, Brzesko, Obromino, Pstrowice, Mielęcin, Nowielin

 • salami wiejskimi w miejscowościach: Rzepnowo, Nieborowo, Turze, Okunica, Stróżewo, Mechowo, Obromino, Letnin, Brzesko, Pstrowice, Mielęcin, Nowielin, Krzemlin;

 1. Pyrzyckim Domu Kultury w Pyrzycach pl. Wolności 3;

 2. Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach ul. Zabytkowa z filiami w: Brzesku, Żabowie, Ryszewku, Okunicy, Mielęcinie i Krzemlinie;

 3. Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Sportowa z: halą widowiskowo-sportową przy ul. Rolnej, odkrytą strzelnicą i pływalnią oraz polem namiotowym przy ul. Basenowej, boiskami w Nowielinie, Krzemlinie, Mielęcinie, Brzesku, Okunicy, Brzezinie, Turze, Nieborowie i Żabowie;

 4. Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach

 5. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach;

 6. Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielęcinie z budynkiem w Krzemlinie;

 7. Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Żabowie z budynkiem w Ryszewku;

 8. Szkole Podstawowej w Okunicy

 9. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku;

 10. Przedszkolu Publicznym w Żabowie;

 11. Przedszkolu Publicznym w Brzezinie;

 12. Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach;

 13. Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników ww. jednostek do stosowania i przestrzegania przepisów Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

§ 3. Kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 39/OP/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 14 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 grudnia 2005r.

BURMISTRZ

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-12-2005 08:48:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-12-2005 08:48:17