Zarządzenie Nr 544 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.11.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie.


Zarządzenie Nr 544 /05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16.11.2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego,

Przedszkola Publicznego w Żabowie.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Przedszkola Publicznego w Żabowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-12-2005 08:50:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-12-2005 08:50:00