Zarządzenie Nr 564/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Okunicy.


Zarządzenie Nr 564/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Okunicy.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 Szkoły Podstawowej w Okunicy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz kierownikowi wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 11:12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 11:12:37